Vaccinationer: risker och skador
Läkaren som vägrar låta sig tystas
Illuminatorden
Maskinernas skymning
Inre vägar till yttre rymden
Bankerna och skuldnätet
Hotet mot livet
2012 i fickformat
Revolutionerande energiteknik
Modern skor – plågade fötter
Att vara jordad
Överlista din cancer
Fantomjaget
Anarchospaketet
3 exemplar av Inre vägar till yttre rymden
1 låda (27 exemplar!) av Inre vägar till yttre rymden
3 exemplar av Maskinernas skymning
1 låda (48 exemplar!) av Maskinernas skymning