Beställ denna titel från Fröjdum webbutik!

Andra reviderade upplagan!
Som många säkert känner till är frågan om cancerbehandlingar som inte är liktydiga med kirurgi, kemoterapi och strålbehandling, vilka förespråkas av den konventionella medicinen, ett kontroversiellt ämne. Tanya Harter Pierce visar i denna bok att det finns mycket goda skäl till att titta närmare på alternativa icke-toxiska cancerbehandlingar.
Förutom att denna bok tar upp 21 alternativa icke-toxiska cancerbehandlingar som fungerar, är den också den slutgiltiga guiden till cancerbehandling med Protocel, som är en förhållandevis enkel och billig behandlingsmetod som boken ingående ägnar fyra kapitel åt, se innehållsförteckningen. Både Protocels historia, fallstudier av de som använt sig av det, hur det fungerar, varför Protocel undertryckts och hur man använder sig av det för bästa resultat tas utförligt upp i dessa kapitel.
Boken tar även upp hälsofrågor som inte enbart är specifika för cancer. Några exempel på detta är syra-basbalansen, hur den kvinnliga hormonbalansen påverkar hälsan och vilka toxiska ämnen i miljön och i oss själva som kan bidra till ohälsa.
Överlista din cancer innehåller detaljerad information om säkra, alternativa och icke-toxiska cancer­behandlingar som är tillgängliga i dag. Boken presenterar de vetenskapliga grunderna för en mängd alternativa metoder. Läsaren av denna bok kommer bland annat att få lära sig mer om:
  • Varför cancer blir allt vanligare i vår moderna värld och vilka orsakerna till detta är.
  • Hur och varför många av de bästa alternativa cancerbehandlingarna har undertryckts.
  • Hur de unika, gemensamma egenskaperna hos cancerceller kan användas för att ”överlista” cancer.
  • Den märkliga historien om Protocel, hur detta preparat fungerar och hur man använder det på rätt sätt för att få bästa möjliga resultat.
  • Vad kvinnor behöver veta om sina hormoner och sambandet med cancer.
  • Hur man gör sin kropp basisk och varför detta har betydelse för att förebygga och behandla cancer.
  • Betydelsen av sambandet mellan kropp och sinne och hur man handskas med den rädsla som ofta följer efter en cancerdiagnos.
  • Hur man utvärderar konventionella behandlingar och vilka frågor man bör ställa till sin läkare.

Fakta
Titel Överlista din cancer – alternativa icke-toxiska behandlingar som fungerar
Författare Tanya Harter Pierce
ISBN-13 978-91-979714-6-1
Upplaga Andra reviderade, andra tryckningen
Utgivningsdatum 2014-12-02
Bandtyp Häftad
Sidantal 499
Format (BxHxT) 165 x 235 x 21 mm
Vikt (g) 899
Originaltitel Outsmart your cancer – Alternative Non-Toxic Treatments That Work

Överlista din cancer – alternativa icke-toxiska behandlingar som fungerar [2u]

Relaterade produkter

Vaccinationer: risker och skador [2u]

Vaccinationer: risker och skador [2u]

Beställ denna titel från Fröjdum webbutik! Andra reviderade svenska upplagan! Ska jag låta vaccinera mig och mitt barn? Denna guide till de vanligaste barn- och vuxenvaccinerna i USA och Sverige..

Läkaren som vägrar låta sig tystas : min...

Läkaren som vägrar låta sig tystas : min...

Beställ denna titel från Fröjdum webbutik! Upptäcktsfärden som kan leda till en förklaring på vår tids stora sjukdomar! Vad är det som driver en läkare att ensam söka efter orsakerna till de kro..

Sanningen om smitta : teorier och fakta ...

Sanningen om smitta : teorier och fakta ...

Beställ denna titel från Fröjdum webbutik! De åtgärder som vidtogs under covid-19-pandemin byggde alla på antagandena att mycket små virus kan orsaka allvarliga sjukdomar och att dessa sjukdomar kan ö..