Om oss

Anarchos förlag – utmanande möjligheter i en föränderlig tid
En mycket kortfattad historik och verksamhetsbeskrivning
Anarchos startade sin verksamhet den 1 oktober 2007. Anarchos är ett företag vars huvudsakliga verksamhet innebär att erbjuda tankar och idéer som, direkt eller indirekt, ifrågasätter och utmanar de konventionella sanningarna, normerna och uppfattningarna i samhället, samt att visa på möjligheterna detta ger. Det här gör vi genom att främst ge ut böcker och genom att arrangera olika publika evenemang.
Trots önskemål från ett icke oväsentligt antal människor och organisationer som medarbetar, motarbetar och ignorerar oss, är Anarchos ett helt igenom religiöst och politiskt obundet företag som saknar både heliga och oheliga allianser med sin omvärld.
Till sist vill vi också påpeka det som för oss, men kanske inte för alla, är självklart: Anarchos delar inte till 100% de påståenden, beskrivningar, slutsatser eller ens värderingar som presenteras i våra böcker, av våra föredragshållare eller i de inlägg vi gör. Vi anser däremot att de böcker vi ger ut och de föredrag vi arrangerar, i sin helhet, samt de inlägg vi gör, allihop är mer eller mindre viktiga, eftersom vi bedömer att de har en rimlig potential att bidra till att förändra människor och det samhälle vi lever i, i en mer genuin och frihetlig riktning.
Vi välkomnar alla att ta del av det vi erbjuder!
Om namnet "Anarchos"
Vårt företag har tagit sitt namn från två grekiska ord som med latinska bokstäver skrivs "an" och "archos", vilka kan översättas med "utan" respektive "härskare". Alla likheter med politiska, religiösa eller andra ideologier är en ren slump och har ingenting med Anarchos verksamhet att göra.
Anarchos – en del av Fröjdum!
Sedan 2019-11-27 är Anarchos ett registrerat särskilt företagsnamn (tidigare benämnt bifirma) till företaget Fröjdum.
Företagsfakta
Anarchos
Nygatan 15
523 62 Vegby
Tel: 0321-720 88
E-post: kontakt(snabel-a)anarchos.se
Org.nr: 6710011070
Momsreg.nr/VAT-nr: SE671001107001
Betalningsmottagare: Fröjdum
BankGiro: 205-8915
Bankkonto i Swedbank: Clearingnr: 81059; Kontonr: 9040806771
IBAN: SE29 8000 0810 5990 4080 6771
BIC: SWEDSESS
Swish-nummer: 123 664 20 37