• Överlista din cancer –– alternativa icke-toxiska behandlingar som fungerar (1u)


Denna bok tar på ett lättfattligt och översiktligt sätt upp 21 alternativa cancerbehandlingar som inte använder sig av läkemedel eller metoder som är toxiska (giftiga) för kroppen samt även viktiga generella frågor om vad man bör tänka på vid val av behandling.
    Som många säkert känner till är frågan om cancerbehandlingar som inte är liktydiga med kirurgi, kemoterapi och strålbehandling, vilka förespråkas av den konventionella medicinen, ett kontroversiellt ämne. Tanya Harter Pierce visar i denna bok att det finns mycket goda skäl till att titta närmare på alternativa icke-toxiska cancerbehandlingar.
    Förutom att denna bok tar upp 21 alternativa icke-toxiska cancerbehandlingar som fungerar, är den också den slutgiltiga guiden till cancerbehandling med Protocel, som är en förhållandevis enkel och billig behandlingsmetod som boken ingående ägnar fyra kapitel åt, se innehållsförteckningen nedan. Både Protocels historia, fallstudier av de som använt sig av det, hur det fungerar, varför Protocel undertryckts och hur man använder sig av det för bästa resultat tas utförligt upp i dessa kapitel.
    Boken tar även upp hälsofrågor som inte enbart är specifika för cancer. Några exempel på detta är syra-basbalansen, hur den kvinnliga hormonbalansen påverkar hälsan och vilka toxiska ämnen i miljön och i oss själva som kan bidra till ohälsa.

Fakta
Titel Överlista din cancer – alternativa icke-toxiska behandlingar som fungerar
Författare Tanya Harter Pierce
ISBN-13 978-91-979714-3-0
Utgivningsdatum 2013-02-07
Bandtyp Häftad
Sidantal 498
Format (BxHxT) 165 x 235 x 20 mm
Vikt (g) 908 g
Originaltitel Outsmart your cancer – Alternative Non-Toxic Treatments That Work
Skick Gott, men omslagets baksida har ett märke efter en svag vikning i övre vänstra hörnet

Överlista din cancer –– alternativa icke-toxiska behandlingar som fungerar (1u)

  • 128,00 kr

  • Exkl. moms:120,75 kr

Taggar: hälsa
Erik Enby
Linda Karlström
Mayer Eisenstein
John Zerzan
Jeane Manning
Neil Z. Miller
Ede Frecska
Ellen Brown
Daniel Estulin
Helle Gotved
Wiliam Engdahl
Stephen Sinatra
Søren Ekman
Luis Eduardo Luna
Rick Strassman
Tanya Harter Pierce
Jim Marrs
Slawek Wojtowicz