Köpevillkor

 
Omfattning
Dessa köpevillkor omfattar all försäljning på denna webbplats, om inget annat särskilt avtalas, mellan företaget Fröjdum, hädanefter även kallat ”Anarchos”, ”Anarchos webbutik” och ”vi” och köparen, hädanefter kallad "kund" eller "du". Genom att du som kund genomför ett köp i Anarchos webbutik godkänner du dessa köpevillkor.
Från om med 2019-11-27 är Anarchos ett registrerat "särskilt företagsnamn" (tidigare benämnt "bifirma") till företaget Fröjdum. Försäljningen på denna webbplats, inklusive namnet på fakturor och kvitton, sker under namnen Anarchos och Anarchos webbutik. Betalningsmottagare på samtliga konton är och anges i dessa köpevillkor som Fröjdum.
OBS! Specifika köpevillkor för och information om våra evenemang hittar du på respektive produktsida.
Priser och moms
Alla priser är inklusive moms, där inget annat anges.
Faktura och förskottsbetalning
Leverans kan vanligtvis ske mot faktura. Betalning av faktura ska ske till angivet Bankgirokonto senast på förfallodatum. Ange alltid ditt fakturanummer som betalningsmeddelande. Vi förbehåller oss rätten till sedvanlig kreditprövning och val av kreditgräns samt att neka kreditgivning. Fakturans förfallodag sätts till 20 dagar efter fakturadatumet.
Alternativa betalningssätt är förskottsbetalning med bankkort via PayPal, genom inbetalning till Fröjdums bankgirokonto eller bankkonto eller via Swish. Vid förskottsbetalning ska totalsumman på ordern finnas tillgängligt på ett av Frödjums konton inom 3 dagar från beställlningsdatumet. Om förskottsbetalningen uteblir stryks den aktuella ordern. Vi levererar inte mot postförskott. 
Förfallen faktura
Sker betalning inte i tid skickas en betalningspåminnelse. En påminnelseavgift på 60 kronor debiteras, vilken ska betalas utöver det ursprungliga beloppet på fakturan. Om inte skulden regleras överlämnas ärendet till inkasso, vilket handhas av Lindorff Sverige AB eller Visma Collectors AB. Vid inkassokrav tillkommer en inkassoavgift på 180 kr och dröjsmålsränta på det ursprungliga beloppet. Om skulden kvarstår, efter förfallodatumet på inkassokravet, lämnas ärendet vidare till kronofogden och ytterligare ränta debiteras.
Undvik dessa avgifter genom att betala din faktura i tid, eller kontakta oss så snart som möjligt om du är förhindrad att betala i tid. Kredit medges inte till kunder som har oreglerade skulder till Anarchos.
Leveransvillkor
Leveranstiden är normalt mellan 1–5 vardagar beroende på valt fraktalternativ. Leveranstiden vid förskottsbetalning gäller från att förskottsbetalningen är registrerad på ett av våra konton. Vi kan dock inte garantera att böckerna kommer fram inom angiven leveranstid då oförutsedda förseningar kan uppstå under postgången till kunder och från leverantörer till Anarchos som vi inte kan råda över och som negativt kan påverka de normala leveranstiderna. Vi lämnar ingen kompensation vid eventuella förseningar eller eventuella olägenheter som kan uppstå till följd av dessa. Leverans kan endast ske till en adress per order. För tillfället levererar vi endast till adresser i Sverige. Kunder med leveransadresser i Finland och Norge kan beställa alla Anarchos förlags böcker här:
Webbordrar som mottas efter kl 16.00 på vardagar eller under helger behandlas påföljande vardag. Alla brevförsändelser och paket skickas med antingen Postnord, DB Schenker eller DHL. Leveransavisering från DB Schenker och DHL sker via e-post, från Posten genom postavi. Alla brevförsändelser och paket som skickas med DHL och DB Schenker och sådana som inte kan lämnas i postlåda eller brevinkast hämtas ut av kund på leverantörens närmaste serviceställe/ombud. Maximal försändelsevikt är 25 kg.
Vill du skicka de beställda varorna till en annan adress än fakturan, skickar vi fakturan till dig som en pdf-fil via e-post till din angivna e-postadress. Vill du ha en fysisk faktura skickad till dig, tar vi ute en extra portokostnad på 11 kronor för detta. 
Den kundadress du som kund anger skall vara din folkbokföringsadress, annars förbehåller vi oss rätten att neka kreditgivning. 
Ej uthämtade brev och paket som ej kan levereras av vår leverantör till den leveransadress som en kund angivit, antingen direkt eller via avi, kommer att debiteras kund en administrativ avgift på 50 kr plus den faktiskt kostnaden för returen till oss, vilken brukar ligga på cirka 160–200 kr. Anger du som kund en felaktig leveransadress eller felaktiga leveransvillkor som innebär att vi på Anarchos får leveransen i retur eller får betala extra kostnader, förbehåller vi oss rätten att debitera dig som kund en administrativ avgift på 50 kr plus den faktiska kostnaden för returen till oss, vilken brukar ligga på cirka 160–200 kr.
Fraktalternativ
Anarchos erbjuder två olika fraktalternativ inom Sverige:
  • Normalfrakt, med en normal leveranstid på 3–5 vardagar mot en kostnad på 48 kr,
  • Snabbleverans, med en normal leveranstid på 1–2 vardagar mot en kostnad på 58 kr.
Dessutom erbjuder vi fraktfri Normalfrakt på ordrar med ett värde över 399 kr. Detta fraktfria erbjudande gäller endast vid val av Normalfrakt.
Person- och leveransuppgifter
För att handla hos oss måste du fylla i alla obligatoriska fält vid kundregistreringen. Genomförd beställning innebär att du samtycker till att namn och eventuellt personnummer registreras i vårt kundregister.
Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av när du anmäler dig för köp eller besöker vår hemsida kommer att behandlas av Anarchos i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, utföra kreditkontroll, uppmärksamma dig på erbjudanden samt övrigt i marknadsföringssyfte. Det är viktigt att vi får din e-postadress för att underlätta kommunikation i samband med order, men du kan själv välja om du vill ha nyhetsutskick från oss eller inte.
Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. För att få dessa uppgifter skickade till dig per post tas en administrativ avgift ut på 50 kr. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.
Returrätt
Full returrätt gäller inom två veckor (tio vardagar) från det att du mottagit varan. Om någon vara är skadad vid ankomst, se avsnittet reklamationer nedan.
Fraktavgift och returporto betalas alltid av dig. Du behöver inte ange varför du ångrar dig, men skicka alltid med en lapp där det tydligt framgår att du ångrar ditt köp. Observera att du är ansvarig för att paketera varorna så att de inte rimligen kan skadas under leveransen. Varor som är skadade vid ankomst på grund av bristande emballage kommer att debiteras dig. Returer får inte beläggas med uthämtningsavgifter, exempelvis postföskott.
Om du som kund gör en felbeställning, så förbehåller sig Anarchos rätten att invänta returen av de felbeställda varorna innan vi levererar en eventuell ny order. Vi felbeställning betalar du alltid frakten till dig och frakten till oss.
Reklamationer
Får du en defekt vara ska du alltid kontakta oss så fort felet upptäckts, dock senast inom en vecka (fem vardagar) efter upptäckten. Alla returer ska returneras och märkas med ett returnummer som erhålles av oss. Defektretur sker alltid på vår bekostnad, men du får inte returnera utan att först kontakta oss. Returer av defekta varor får inte beläggas med uthämtningsavgifter (exempelvis postförskott). En defekt vara ersätts i första hand med en ny felfri.
Reservationer
Vi reserverar oss för eventuella skrivfel. Anarchos åtar sig inget ansvar att leverera ordrar med fel prissättning, eller produktspecifikationer p.g.a. typografiska fel.
Trygg hos oss
Anarchos webbutik följer distansavtalslagen, dataskyddsförordningen GDPR och konsumentverkets rekommendationer och hoppas att du ska känna dig trygg och trivas som kund hos oss. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.
OBS! Specifika köpevillkor för och information om våra evenemang hittar du på respektive produktsida.