Joel Garbon

Joel Garbon
Joel Garbon tog sin B.S. i tillämpad vetenskap vid Miami University i Oxford, Ohio. Han har över två decenniers erfarenhet av produktutveckling och som teknisk konsult inom pappers-, kemi-, byggvaru- och vattenreningsbranschen. Han har varit konsult för ett stort antal större och mindre företag i Nord- och Sydamerika och är en mycket uppskattad föredragshållare och utbildare inom dessa branscher. Han undervisar även ingenjörsklasser regelbundet.
Joel har utvecklat flera kommersiellt framgångsrika kemiska ämnen för användning i pappers- och byggvaruprodukter och är meduppfinnar av en filtreringsteknik för vattenrening.
Joel är för närvarande president i det internationella medborgarnätverket New Energy Movement <www.newenergymovement.org> och en av grundarna av New Energy Congress <www.newenergycongress.org>, som underhåller en kontinuerligt uppdaterad och offentlig databas över de 100 mest lovande banbrytande energiteknikerna. Joel upprätthåller kontakten med många organisationer som främjar ansvarsfull förvaltning av Jordens resurser och som stöder progressiv hållbar teknik för utveckling av den mänskliga civilisationen. Han har varit huvudgäst i flera radio- och tv-program samt huvudtalare vid konferenser och medborgerliga sammankomster, där han kraftfullt har fört fram åsikten att människans medvetande och energitekniken behöver utvecklas sida vid sida för att ta itu med våra brådskande globala utmaningar.
Joel är författare till ett historiskt lagstiftningsförslag med titeln ”lagen om energiinnovationer från 2007”, vilket är avsett att introduceras som ett lagförslag i USA:s kongress och att tjäna som mall för ny energilagstiftning på delstatlig, lokal och internationell nivå. Lagbestämmelserna förordar brådskande och betydande statligt stöd till forskning och utveckling av banbrytande energiteknik

 

 


Anarchospaketet

Anarchospaketet

Detta paket innehållet 1 exemplar av Anarchos förlags samtliga tillgängliga boktitlar till dags datum! (13 t..

1 510,50 kr 2 014,00 kr Exklusive moms:1 425,00 kr

Grundpaketet

Grundpaketet

Detta paket innehållet 1 exemplar av titlarna: Maskinernas skymning Inre vägar till yttre rymden Hotet ..

361,60 kr 452,00 kr Exklusive moms:341,13 kr

Revolutionerande energiteknik – hur banbrytande uppfinningar inom den nya energins område kan förändra våra liv

Revolutionerande energiteknik – hur banbrytande uppfinningar inom den nya energins område kan förändra våra liv

Släpp energirevolutionen fri! Mäktiga intressen har länge hindrat de stora förändringar som hela mänskligheten..

138,00 kr Exklusive moms:130,19 kr

Visar produkterna 1–3 av totalt 3 produkter (Totalt antal sidor: 1)