För återförsäljare

Om du är återförsäljare kan du beställa böcker från Anarchos förlag via vår distributör, StjärnDistribution AB. Själva beställningen kan du göra på två olika sätt:
1. Direkt från StjärnDistribution
  • Telefon: 0290-76 76 76
  • Fax: 0290-76 76 75
  • E-post: order@sdist.se
  • Alternativt genom att logga in på StjärnDistributions förlagswebb på <www.sdist.se> om du redan är kund hos StjärnDistribution.
2. Via Bokinfo på <www.bokinfo.se>
Oavsett vilket av de två ovanstående alternativen du väljer kommer din beställning att hanteras av StjärnDistribution, från ordermottagning till fakturering och leverans. Vi ber därför dig som återförsäljare att i första hand kontakta StjärnDistribution i frågor som gäller din beställning.